Iniciativa Vodne šole: Ob svetovnem dnevu voda ne pozabimo na vodo

23. 03. 2020

Sedaj, ko so oči javnosti uprte v potek širjenja koronavirusa, bi se morali še bolj zavedati kako zelo dragocena je voda - brez nje ne bi bilo osnovne higiene, potrebna je za osnovno preživetje, za delovanje vseh vidikov življenja in dela. Svetovni dan  voda vsako leto obeležimo 22. marca, tokrat s temo: Voda in podnebne spremembe. Ob letošnjem Svetovnem dnevu voda so partnerji projekta Erazmus+  Vodne šole iz različnih evropskih držav in Javni zavod Park Škocjanske jame spomnili na pomen vode za človeka in Zemljo.

Kampanja o pomenu vode se je 23. 3. začela v vseh državah partnericah projekta Erazmus+ Vodne šole (Slovenija, Avstrija,Bolgarija, Češka, Nemčija, Italija, Velika Britanija). Projekt otroke aktivno spodbuja k pitju vode iz pipe, kar prinaša številne koristi: manj prekomerne telesne teže, kariesa, boljše kognitivne sposobnosti, za okolje pa: manj plastenk, ki so eden najpogostejših odpadkov.  V projektu je bila razvita tudi platforma za izobraževanje na daljavo, namenjena pedagogom v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, staršem in dobaviteljem vode. Vsi, ki jih zanima, kako še izboljšati pitje vode in odnos mladih do nje, lahko do znanja brezplačno dostopajo na www.waterschools.eu , v slovenski različici.

Onesnaženje s plastiko je eden največjih okoljskih izzivov današnjega časa. V raziskavi iz Lund University na Švedskem piše, da smo leta 2016 vsako minuto na svetu kupili milijon plastenk, pričakuje pa se, da bo njihovo število bo do leta 2021 poskočilo še za 20 odstotkov. Plastenke skupaj z ostalo plastiko predstavljajo kar 300 milijonov ton plastičnih odpadkov letno. V oceane odvržemo en kamion odpadkov na minuto! Za države s čisto pitno vodo kot je naša, so plastenke popolnoma nepotreben odpadek. Šole, ki spodbujajo pitje vode iz pipe, pomembno prispevajo k uresničevanju Evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu.

Letošnja tema Svetovnega dneva voda nas opozarja na neločljivo povezanost voda in podnebnih sprememb. Število ljudi na Zemlji raste, z njimi pa potrebe po vodi. Zaradi ekstremnih vremenskih pojavov je  vode manj, zaloge so nepredvidljive, voda je lahko onesnažena. Učinek tople grede, ki posledično povzroča ekstremne vremenske pojave,  pomagajo ublažiti naravni ponori: oceani, mokrišča, gozdovi, ki jih moramo ohranjati, če želimo, da se ozračje ne bo prehitro segrevalo.  Voda je vpeta v vse vidike življenja, zato bi si vsi morali prizadevati za varno in trajnostno upravljanje z vodami, saj je ta tekočina najdragocenejši vir na Zemlji.    

Slovenija ima poleg Slovaške v Ustavo zapisano pravico do pitne vode. To pravico imamo torej vsi, saj so vodni viri javno dobro, ki ga upravlja država. Odnosa do vode pa se moramo naučiti, saj je brez tega, ne glede na ustavno varstvo, ne bomo zmogli obvarovati. 

Izobraževanje ima pomembno vlogo pri ozaveščanju mladih o pomenu vode za zdravje, o zaščiti voda ter pri  trajnostni rabi vodnih virov.  Projekt  Erazmus+ projekt Vodne šole, ki se je začel 2018, združuje vse našteto. Zrasel je iz iniciative Vodne šole podjetja Gutessen Consulting na Dunaju, kjer  je zdaj več kot  75% vseh šol Vodnih šol. Projekt je bil nagrajen z "Dunajsko nagrado za zdravje 2019" in "Izobraževanje za trajnostni razvoj - najboljši v Avstriji". Pobudnica in vodja  projekta Rosemarie Zehetgruber pravi, da bi si želela čim več Vodnih šol v Evropi.

Prve slovenske šole, ki so se odzvale sodelovanju prihajajo iz mednarodne mreže šol  iz Javnega zavoda Park Škocjanske jame. To so: Osnovna šola Košana, Osnovna šola Podgora iz Kuteževega, podružnica OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača iz Vremskega Britofa ter Celodnevna osnovna šola Pinka Tomažiča iz Trebč v Italiji.

Borut Peric, Javni zavod Park Škocjanske jame, strokovni vodja je povedal:

"Trajnostna raba vodnih virov je izjemnega pomena ne le za ljudi, ampak tudi za vse rastline in živali. Ohranjanje ugodnega stanja površinskih in podzemnih voda namreč vpliva na dobro počutje vseh nas, ki smo od vode odvisni. Še posebej so v JZ delu Slovenije ranljivi, nemalokrat tudi ogroženi kraški vodonosniki, iz katerih se s pitno oskrbuje večina prebivalstva na tem območju, hkrati pa v njih prebivajo številne živalske vrste. S tem, ko spodbujamo trajnostno rabo vode, skrbimo tudi za ohranjanje bogate biotske raznolikosti, ki Slovenijo krasi in na katero smo tako zelo ponosni. V parku zato veliko pozornost posvečamo izobraževanju in ozaveščanju širše javnosti, predvsem pa mladih v sklopu naše mednarodne mreže šol, ki vključuje šole ob površinskem in nad podzemnim tokom Reke v Sloveniji in Italiji. Verjemite, otroci zelo dobro vedo, zakaj je potrebno posebno skrb namenjati ohranjanju čistih vodnih virov, ki so neprecenljivi za naše zdravje. V času hitrih in obsežnih klimatskih sprememb je to še posebej pomembno, zato bomo s tem poslanstvom nadaljevali tudi v prihodnje, hkrati pa opozarjali na škodljive posege in izvajali aktivnosti za izboljšanje stanja."

Vodne šole imajo poleg okoljskega tudi zdravstveni vidik. Po podatkih raziskav je zaskrbljujoča povezava med uživanjem pijač z dodanim sladkorjem in debelostjo, sladkorno boleznijo ter srčno-žilnimi boleznimi. Nacionalna reprezentativna študija o prehrani slovenskih mladostnikov iz Pediatrične klinike, objavljena 2012 je pokazala, da so med leti 2003 -2005 pijače z dodanim sladkorjem predstavljale 9 % - 10% dnevnega kaloričnega vnosa pri otrocih. Pitje vode iz pipe zato pomaga k zniževanju prekomerne telesne teže, s katero ima po podatkih Evropske komisije iz 2018, težave več kot 20 odstotkov otrok v Evropski Uniji. Po podatkih SZO so faktorji tveganja pri prekomerni telesni teži in debelosti otrok poleg diabetesa in srčno žilnih bolezni še: ortopedske težave, nižja samopodoba in slabši učni uspeh. V naših šolah je za oskrbo z vodo dobro poskrbljeno, učitelji pa se zavedajo pomena pitja vode iz pipe. Pa vendar raziskave kažejo, da otroci v Evropi ne pijejo dovolj, v pestrem šolskem dnevu enostavno pozabijo na to. Potrebno jih je aktivno spodbujati in spremljati. V Franciji so npr. ugotovil, da pride v šolo 2/3 otrok že dehidriranih. Primerna hidracija pa je pomembna za delovanje možganov, že blago pomanjkanje vode povzroči glavobol, utrujenost, slabšo zbranost, kar negativno vpliva na šolski uspeh. Že samo kozarec vode pol ure pred aktivnostjo izboljša zbranost in učinkovitost.

Tudi sami lahko pripomoremo v boju proti podnebnim spremembam:

  • Bodimo varčni in ne puščamo pip odprtih po nepotrebnem,  tuširajmo se največ 5 minut.
  • Vode ne zavrzimo ampak jo ponovno uporabimo.
  • Ne uporabljamo plastike, saj v morjih ogroža živali, ki jo zamenjujejo za hrano, onesnažuje oceane, plaže, zaradi senčenja spreminja pogoje v morjih, v končni fazi razpade do mikro in nano plastike, katere učinkov na okolje in žive organizme v celoti še ne poznamo.

Tanja Bordon, koordinatorica projekta Vodne šole v Sloveniji, mail: tanja@izobrazevanje-prehrana.si

 Viri:

https://www.unwater.org/world-water-day-2020-water-and-climate-change/

  • European Commission. EU Science Hub. Childhood obesity: local data feeds local solutions.

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/childhood-obesity-local-data-feeds-local-solutions

  • Fidler Mis, N., Kobe, H., Štimec, M. Dietary intake of macro- and micronutrients in Slovenian adolescents: comparison with reference values. Ann. Nutr. Metab., 2012, vol. 61, št. 4, 4. str., sprejeto v objavo (doi: 10.1159/000342469).

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Více informací Méně informací