Ozadje projekta

V izobraževalnem okolju je splošno znano, da je za dobro zbranost šolarjev in boljše zmožnosti učenja, potrebna zadostna hidracija. Navkljub temu, veliko šolarjev ne zadosti niti minimalnim potrebam po pitju. Šibka dehidracija se lahko kaže kot kognitivne težave, glavoboli, kar ima lahko negativen učinek na otrokovo zmožnost učenja. Spodbujanje pitja vode v šolah lahko pripomore k boljšemu učenju in spodbuja  promocijo zdravja, okoljsko vzgojo in socialno vključenost.

Iniciativa Vodne šole deluje v skladu s temi evropskimi političnimi strategijami: 

Akcijski načrt EU o debelosti otrok 2014–2020

Cilj načrta je zaustaviti porast prekomerne telesne teže in debelosti med otroci in mladimi do 2020. Akcijski načrt se osredotoča na otroke, kajti "z učenjem in usvojitvijo zdravih navad v otroštvu, se poveča možnost, da bodo te navade obdržali kot odrasli".

Akcijski načrt spodbuja vrtce in šole, da "omejijo dostop do manj zdravih prehranskih izbir " in ustvarijo "okolje, ki spodbuja zdravje in dobro počutje in  kjer je zdrava izbira lažja izbira", kar imamo v Sloveniji urejeno že z Zakonom o šolski prehrani. Omenjeno je tudi, da morajo šole otrokom in mladini nuditi dostop do brezplačne pitne vode, kot alternative sladkanim pijačam. (Vir)

EU Direktiva o pitni vodi

Cilj EU Direktive o pitni vodi je zagotoviti neoporečno in čisto vodo za vse prebivalce držav članic EU. (Vir) Poslanstvo Vodnih šol je, da vodo uporabljajo na trajnostni način. Zato se otroci, kot bodoči odločevalci, zavedajo, da morajo biti voda in vodni viri zaščiteni. Čista voda pomeni čisto okolje in zdrava živa bitja.

EU Strategija o plastiki

EU Strategija o plastiki obravnava tri glavna vprašanja: kako zmanjšati uporabo fosilnih goriv pri proizvodnji plastike; kako narediti plastiko primernejšo za recikliranje; in kako minimalizirati onesnaženje s plastiko, posebej v morjih in oceanih.(Vir) Projekt Vodna šola neposredno podpira strategijo s spodbujanjem zmanjšanja uporabe plastenk in z učnimi materiali za otroke, ki jih učijo kako zaščititi planet pred onesnaženjem s plastiko.    

Cilji trajnostnega razvoja

Države članice Združenih narodov so sprejele Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja skupni načrt za mir in blaginjo ljudi in Zemlje sedaj in v prihodosti. V osnovi je to 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so poziv k spremembam v vseh deželah - razvitih in nerazvitih, v partnerstvu za planet. 

Projekt Vodna šola pripomore k številnim od omenjenih 17 ciljev (Vir). Šole, odločevalci in vsi mi imamo ključno vlogo pri ustvarjanju sprememb za boljši, bolj trajosten, zdrav in varen svet. Spodbujanje pitja v šolah pripomore k ustvarjanju podobe šole kot ustanove, ki ji je mar za zdravje otrok in trajnost okolja. 

VODNE ŠOLE: Z malo truda do velikega učinka! 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Více informací Méně informací